Leerlingen en studenten helpen met fysieke en mentale gezondheidsproblemen Haal het beste uit school

GEHELE SCHOOLAANPAK

school ethos gewas

Een hele schoolbenadering van geestelijke gezondheid en welzijn betekent dat schoolbesturen, leiderschapsteam, personeel, ouders, verzorgers, leerlingen en de bredere gemeenschap zich allemaal aansluiten bij de ethiek en cultuur van de school.

Betrek iedereen

 • Begin met de schoolbestuurders en het leiderschapsteam om geestelijke gezondheid te identificeren als een aandachtsgebied voor het schoolverbeterplan.
 • Zorg ervoor dat het schoolbeleid, inclusief het beschermen en pesten, ethos en procedures bevorderen die personeel en leerlingen beschermen.
 • Werk samen met ouders en verzorgers, zodat ze de cultuur en het ethos van de school kunnen begrijpen en promoten.

Betrokken leiderschap

 • Begin met een evaluatie en beoordeling van wat de school momenteel doet om een ​​positieve geestelijke gezondheid voor iedereen te bevorderen en te ondersteunen en vervolgens de sterke punten en ontwikkelingsgebieden te identificeren.
 • De opleiding van het personeel is belangrijk, zodat alle medewerkers over de kennis en de taal beschikken om over geestelijke gezondheid en welzijn te praten.
 • Zorg ervoor dat er mogelijkheden zijn voor leerlingenstemmen en dat de resultaten zichtbaar en gewaardeerd worden binnen de school en de bredere gemeenschap.

Positieve relaties

 • Focus op het opbouwen van positieve relaties in de hele school. Tijdfactor voor medewerkers om met leerlingen te praten en voor leerlingen om naar hen te luisteren.
 • Ondersteun het welzijn van het personeel zodat het personeel open en ondersteunend gedrag voor leerlingen kan modelleren.

De juiste woorden vinden

 • Zorg ervoor dat personeel en studenten de woordenschat hebben om over geestelijke gezondheid te praten. PHSE-lessen kunnen een goede plek zijn om hiermee aan de slag te gaan.
 • Help personeel en leerlingen om openlijk over geestelijke gezondheid te praten en moedig ze aan om negatieve taal en stereotypen aan te vechten.

Gezondheid en onderwijs werken samen

 • Definieer duidelijk procedures voor het doorgeven van zorgen en voor verwijzingen naar gespecialiseerde diensten.
 • Door training en ondersteuning herkennen hulpmedewerkers tekenen en symptomen van geestelijke gezondheidsproblemen en weten ze wanneer ze een leerling moeten doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten.

Informatie

welzijn pauze

Sluitingen van Coronavirus en Britse scholen: Ondersteuning en advies voor scholen en ouders / verzorgers van British Psychological Society.
https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/Coronavirus%20and%20UK%20schools%20closures%20-%20support%20and%20advice.pdf

Een volledig schoolkader voor emotioneel welzijn en geestelijke gezondheid
Een zelfevaluatie- en verbeteringsinstrument voor schoolleiders (nationaal kinderbureau) 2016
https://www.ncb.org.uk/sites/default/files/uploads/documents/Policy_docs/Briefings/NCB%20School%20Well%20Being%20Framework%20Leaders%20Tool%20FINAL.pdf

Make it Count: Guide for Teachers
Een gids voor docenten (Mental Health Foundation 2018)
www.mentalhealth.org.uk/publications/make-it-count-guide-for-teachers

Wat werkt bij het bevorderen van sociaal en emotioneel welbevinden en het reageren op psychische problemen op scholen?
Advies voor Scholen en Kaderdocument Katherine Weare / Nationaal Kinderbureau
www.ncb.org.uk/sites/default/files/uploads/documents/Health_wellbeing_docs/ncb_framework_for_promoting_well-being_and_responding_to_mental_health_in_schools.pdf

Het ontwikkelen van een hele organisatorische aanpak
Inleiding tot de illustraties van de praktijk van de case study. DfE een hele organisatorische aanpak ontwikkelen (2017)
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/634731/Practice_example-Whole_organisational_approach.pdf

Leidraad voor schoolleiders
Gerichte geestelijke gezondheid op scholenproject: het bewijs gebruiken om uw aanpak te informeren: een praktische gids voor schoolhoofden en commissarissen.
dera.ioe.ac.uk/28416/1/00784-2008bkt-en.pdf
Een informatief rapport, met informatie over verschillende schoolgebonden interventies, waaronder doelen, richtinggevende theorie en doelgroep.

RSA-scholenproject: een hele schoolbenadering van geestelijke gezondheid
Discussie en reflectie over de RSA-schoolfamilie Whole School Approach for Mental Health.
www.thersa.org/events/2018/10/a-whole-school-approach-to-mental-health

RSA Evaluatierapport
Een aanpak op geheel schoolniveau van geestelijke gezondheid
pearsfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/A-whole-school-approach-to-mental-health.pdf

Contact

Contact
Als u vragen heeft, of als u wilt dat wij langskomen op uw school, neem dan contact met ons op. Zie: www.ziezon.nl

Lees meer

Contact houden

Contact houden
Meld je aan voor onze NIEUWSBRIEF en we houden u twee keer per keer op de hoogte van nieuws en informatie.

Lees meer

Volg ons

Volg ons
Doe mee aan het gesprek op onze sociale kanalen.
facebook instagram tjilpen

Ons beleid

Ons beleid
Hier vindt u ons beleid en onze richtlijnen voor het gebruik van en de interactie met Well at School.

Lees meer