Leerlingen en studenten helpen met fysieke en mentale gezondheidsproblemen Haal het beste uit school

Psychologische therapieën

praten

Informatie over een reeks psychologische therapieën en behandelingen

Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie en psychotherapeutische begeleiding staan ​​bekend als praattherapieën. Het zijn psychologische behandelingen voor geestelijke gezondheid en emotionele problemen zoals angst, depressie en stress. De behandeling wordt gegeven door een getrainde therapeut en kan door middel van één-op-één sessies, groepssessies, online, via de telefoon of met de familie-eenheid zijn. Psychodynamische psychotherapie, CBT, DBT, kunsttherapie, dramatherapie, muziektherapie en bewegingstherapie zijn allemaal soorten psychotherapie. Wat ze gemeen hebben, is dat ze bekend staan ​​als praattherapieën en waarbij een therapeut met de 'patiënt' of 'cliënt' werkt.

Hoe werkt psychotherapie?

Psychotherapie omvat meestal regelmatige vergaderingen elke week of twee weken op dezelfde tijd en op dezelfde plaats. In de meeste gevallen wordt de duur van de behandeling binnen een maand na aanvang met de psychotherapeut overeengekomen. Wat er tijdens een sessie gebeurt, wordt meestal als vertrouwelijk beschouwd en zal alleen worden besproken met de supervisor van de psychotherapeut.

Psychotherapie biedt een omgeving waarin de patiënt / cliënt wordt aangemoedigd uit te drukken hoe hij zich voelt en inzicht te krijgen in de problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. De therapeut heeft tot doel de patiënt / cliënt te helpen betere manieren te vinden om het hoofd te bieden of veranderingen teweeg te brengen die hun geestelijke gezondheid en welzijn helpen verbeteren.

Wat zijn de voordelen van psychotherapie?

Er is goed bewijs om aan te tonen dat psychotherapie kan helpen bij aandoeningen zoals angst, depressie, de gevolgen van trauma en psychotische symptomen.

Cognitieve gedragstherapie CBT

Wat is CBT?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een psychologische behandeling, een 'praattherapie'. Het werkt door mensen te helpen begrijpen hoe problemen beginnen en wat hen bezig houdt. CBT houdt in dat we ons richten op gedachten, gevoelens en gedragingen en hoe ze met elkaar in verband staan. CBT is een evidence-based behandeling (onderzoeksproeven hebben de effectiviteit ervan aangetoond) die effectief is gebleken bij het helpen van jongeren met een breed scala aan problemen, waaronder:

 • angst
 • Depressie
 • Negatief zelfbeeld
 • obsessief-compulsieve stoornis
 • post-traumatische stress-stoornis
 • chronische vermoeidheid
 • chronische pijn

CGT kan worden verstrekt via persoonlijke ontmoetingen met een therapeut en via online programma's die zijn ontworpen en ontwikkeld voor de behandeling van bepaalde psychische aandoeningen zoals angst.

Hoe werkt CBT?

Door het verband tussen gedachten, emoties en gedrag te begrijpen, is het mogelijk om tot een beter begrip van het probleem te komen.

Het proces omvat:

 • Werken om het individuele probleem te begrijpen
 • Verbanden identificeren tussen gedachten, emoties en gedrag.
 • Werken om te proberen te begrijpen wat het probleem in stand houdt.
 • Verschillende manieren om problemen op te lossen uitproberen

Wat zijn de voordelen van CBT?

CBT kan helpen om het denken en voelen van een jongere te verbeteren. Dit wordt bereikt door situaties evenwichtiger te kunnen benaderen. Dit helpt bij het oplossen van problemen en het gevoel meer controle te hebben over gebeurtenissen in het leven.

Dialectische gedragstherapie DBT

Wat is DBT?

Dialectische gedragstherapie (DBT) is een vorm van praatbehandeling. Het is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CBT) maar is aangepast om mensen te helpen die emoties zeer intens ervaren. Centraal bij DBT staat de relatie tussen de therapeut en de cliënt. De relatie werkt als een motivator om te werken aan positieve verandering.

Hoe werkt DBT?

DBT werkt volgens de principes van het vinden van een evenwicht tussen acceptatie en verandering. De therapie werkt door het individu te helpen accepteren dat ze moeite hebben met het reguleren van emotie die vervolgens kan leiden tot nutteloos en destructief gedrag. Het andere element van de therapie werkt op vaardigheden die kunnen helpen beheren or verandering onbehulpzaam gedrag.

De therapie bestaat uit drie delen:

 • 1-1 sessies met een therapeut. Deze sessies vinden regelmatig plaats, meestal wekelijks. De therapeutische relatie staat centraal bij DBT.
 • Vaardigheidstraining. Vaardigheden worden in groepsverband aangeleerd en geoefend. Er zijn vier vaardighedenmodules: mindfulness, interpersoonlijke effectiviteit, distressintolerantie en emotionele regulatie.
 • Telefonische crisissessies. De therapeut is telefonisch bereikbaar als het individu hulp nodig heeft in een onmiddellijke crisis (suïcidaal) of hulp nodig heeft bij het gebruik van nieuwe vaardigheden.

Wat zijn de voordelen van DBT?

DBT werd voor het eerst ontwikkeld ter ondersteuning van mensen met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis, maar onderzoek heeft aangetoond dat het effectief is voor sommige mensen die zelfbeschadiging, zelfmoordpogingen en depressie ervaren. De belangrijkste voordelen van DBT zijn leren accepteren dat er überhaupt een probleem is en actief op een praktische manier te werken om vaardigheden te leren en te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt wanneer onbehulpzame gedachten en gedragingen optreden. De therapeut werkt om het individuele werk te ondersteunen om te accepteren wat ze voelen, maar om hun gedrag op een meer evenwichtige en positieve manier te beheren.

Kunst therapie

Wat is kunsttherapie?

Kunsttherapie is een vorm van psychotherapie waarbij kunstmedia worden gebruikt als primaire vorm van communicatie. Het is niet nodig om eerdere ervaring of vaardigheid in de kunst te hebben. Kunsttherapie wordt geleverd door getrainde en geregistreerde kunsttherapeuten. Klanten kunnen een breed scala aan problemen, handicaps of diagnoses hebben. Deze omvatten emotionele, gedrags- of mentale gezondheidsproblemen, leer- of lichamelijke handicaps, levensbeperkende aandoeningen, neurologische aandoeningen en lichamelijke ziekten. Kunsttherapie wordt individueel of in groepen gegeven, afhankelijk van de behoefte van het individu.

Hoe werkt kunsttherapie?

Het algemene doel van kunsttherapie is om verandering en groei op persoonlijk niveau te bewerkstelligen door het gebruik van kunstmaterialen in een veilige en faciliterende omgeving. Kunsttherapeuten werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Wat zijn de voordelen van kunsttherapie?

Kunsttherapie is niet afhankelijk van gesproken taal en kan daarom nuttig zijn voor iedereen die het moeilijk vindt om zijn gedachten en gevoelens mondeling uit te drukken.

Muziektherapie

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een gevestigde therapeutische interventie. Het is gebaseerd op het idee dat iedereen in staat is om op muziek te reageren. Muziek heeft de kracht om zich op verschillende niveaus met mensen te verbinden en het is deze verbinding die door muziektherapeuten wordt aangewend. Door interactie met livemuziek aan te gaan kan muziektherapie helpen bij het faciliteren van communicatievaardigheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het vergroten van zelfbewustzijn en het bewustzijn van anderen en het verbeteren van concentratie- en aandachtsvaardigheden.

Hoe werkt muziektherapie?

Muziektherapie wordt geleverd door getrainde en geregistreerde muziektherapeuten.

Centraal in de manier waarop muziektherapie werkt, is de therapeutische relatie die tot stand wordt gebracht en ontwikkeld, door betrokkenheid bij live muzikale interactie en spel tussen een therapeut en een cliënt. Het is niet nodig om ervaring te hebben met het spelen of leren van een muziekinstrument om muziektherapie te ondergaan.

Een breed scala aan muziekstijlen en instrumenten kan worden gebruikt, inclusief de stem, en de muziek wordt vaak geïmproviseerd. Door muziek op deze manier te gebruiken, kunnen klanten hun eigen unieke muzikale taal creëren waarin ze de wereld kunnen verkennen en verbinden en zich kunnen uiten.

Wat zijn de voordelen van muziektherapie?

Muziektherapie kan mensen die getroffen zijn door letsel, ziekte of handicap helpen hun gevoelens te uiten, isolatie te verminderen en sociale interactie aan te moedigen.

Muziektherapie is niet afhankelijk van gesproken taal. Het wordt gezien als een effectieve therapeutische interventie voor mensen die mogelijk moeite hebben om verbaal te communiceren.

Dramatherapie

Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een soort psychologische therapie. Het gebruikt performance arts om de therapeutische relatie te ontwikkelen. Dramatherapeuten zijn zowel kunstenaars als clinici en gebruiken hun training in drama en therapie om een ​​manier te vinden om klanten te betrekken bij het bewerkstelligen van psychologische, emotionele en sociale veranderingen.

Hoe werkt dramatherapie?

Dramatherapeuten zijn opgeleid om cliënten te helpen het meest geschikte medium voor hen te vinden om deel te nemen aan groeps- of individuele therapie om problemen aan te pakken en op te lossen, of verontrustende kwesties draaglijker te maken.

Dramatherapie maakt gebruik van een reeks technieken voor podiumkunsten, zoals verhalen, mythen, spelteksten, poppenspel, maskers, beweging en improvisatie om moeilijke en pijnlijke ervaringen te verkennen.

Dramatherapie kan individueel worden geleverd, maar wordt vaker gegeven als groepstherapie.

Wat zijn de voordelen van dramatherapie

Dramatherapie is een manier om emoties te verwerken en problemen op te lossen. De indirecte benadering van het onderzoeken van problemen en moeilijkheden maakt dramatherapie geschikt als het direct omgaan met een emotie of moeilijkheid te moeilijk is. Er zijn aanwijzingen dat dramatherapie kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het ontwikkelen van communicatievaardigheden. Het kan met succes worden gebruikt bij kinderen, jongeren en volwassenen met verschillende psychische aandoeningen.

Psychiatrische medicatie

Behandelingen voor geestelijke gezondheidsproblemen kunnen het gebruik van medicatie naast psychologische therapieën omvatten.

Nuttige informatie over het beschikbare medicijnbereik vindt u hier:
www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/medication/about-medication

Informatie

welzijn pauze

CBT

Informatie over CBT van Mind, een vooraanstaand goed doel voor geestelijke gezondheid
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/cognitive-behavioural-therapy-cbt/about-cbt/

Informatie over CBT van het Royal College of Psychiatrists

DBT

Informatie over DBT van Mind, een vooraanstaand goed doel voor geestelijke gezondheid
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/dialectical-behaviour-therapy-dbt/about-dbt

Psychotherapie

Informatie van het Royal College of Psychiatrists
https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/treatments-and-wellbeing/psychotherapies

Informatie van The Mental Health Foundation
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/t/talking-therapies

Kunst therapie

De British Association of Art Therapists
https://www.baat.org/About-Art-Therapy

Kunst en creatieve therapieën informatie van de geestelijke gezondheid liefdadigheid Mind
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/arts-and-creative-therapies/about-arts-and-creative-therapies/

Dramatherapie

Informatie van de British Association of Drama Therapists
Informatie over kunst en creatieve therapieën

Muziektherapie

Informatie van de British Association of Music Therapy
Informatie van de grootste liefdadigheidsinstelling voor muziektherapie

Contact

Contact
Als u vragen heeft, of als u wilt dat wij langskomen op uw school, neem dan contact met ons op. Zie: www.ziezon.nl

Lees meer

Contact houden

Contact houden
Meld je aan voor onze NIEUWSBRIEF en we houden u twee keer per keer op de hoogte van nieuws en informatie.

Lees meer

Volg ons

Volg ons
Doe mee aan het gesprek op onze sociale kanalen.
facebook instagram tjilpen

Ons beleid

Ons beleid
Hier vindt u ons beleid en onze richtlijnen voor het gebruik van en de interactie met Well at School.

Lees meer