FINAL wellatschool notext

 Ondersteuning van kinderen met medische
en geestelijke gezondheidsbehoeften op school

 

facebook op instagram tjilpen

 

OVERGANG

lance asper 278037crop

Hoe studenten te helpen bij de overgang van lagere naar middelbare school

Overgang van de ene fase van het onderwijs naar de andere of van de ene school naar de andere kan opwindend zijn en vol nieuwe kansen. Het kan echter ook voor veel kinderen en jongeren uitdagingen en zorgen opleveren.

Recent onderzoek geeft aan "er is bewijs van een negatieve impact van transities op het welzijn, een afname van de gevoelens van schoolbehendigheid en verbondenheid, een slechtere sociale en emotionele gezondheid en hogere niveaus van depressie en angst"1 wanneer studenten verhuizen van het basis- naar het secundair onderwijs.

Het is belangrijk voor scholen om een ​​proactieve rol te spelen bij het beheren van de transitie voor alle studenten, maar voor degenen met acute of chronische gezondheidsproblemen is de noodzaak om de overstap van het basis- naar het secundair onderwijs voor te bereiden en te plannen essentieel.

Primair

 • Adviseer ouders om vroeg in het 5e leerjaar potentiële middelbare scholen te bezoeken, zodat ze de faciliteiten kunnen bekijken en met de kinderen kunnen praten SENDCO/ Leidinggeven aan medische behoeften. 
 • Moedig ouders aan om de middelbare school te vragen welke ondersteuning beschikbaar zou zijn voor de medische / mentale gezondheid van hun kind.
 • Wees proactief in het voorbereiden van studenten op verandering. Organiseer klas- of groepssessies om de kansen en uitdagingen van een nieuwe school te bespreken.
 • Beleef praktische vragen over veranderingen in routine, onderwerpen en nieuwe vriendschappen.
 • Laat studenten weten dat het normaal is om angstig te zijn, maar dat ze op elk moment met een personeelslid kunnen praten.
 • Geef leerlingen de taal om te praten over hoe ze zich voelen en ondersteuning en validatie bieden.
 • Moedig leerlingen aan om het meeste uit overgangsbezoeken te halen. Geef ze de tijd om naar school te gaan om het bezoek te bespreken. Geef zo ​​nodig eventuele zorgen over de middelbare school op.
 • Reageer snel en volledig op middelbare scholen die navraag doen zodra de student zich heeft ingeschreven.
 • Voor studenten met Individuele zorgplannen een overdracht regelen, indien mogelijk met naam genoemde gezondheidswerkers opnemen in regelingen.

Secundair

 • Zorg ervoor dat het schoolpersoneel de basisscholen van de feeder gedurende een bepaalde periode bezoekt, zodat studenten een relatie kunnen opbouwen.
 • Indien mogelijk enkele gezamenlijke sessies met primaire leerkrachten zodat het personeel van elkaar kan leren en de behoeften van individuele studenten kan bespreken.
 • Contacten onderhouden met individuele scholen en relevante, actuele informatie verzamelen om de planning te vergemakkelijken voor studenten met vastgestelde behoeften of voor degenen waarvan is vastgesteld dat ze extra ondersteuning nodig hebben bij de overgang.
 • Verstrek informatiepakketten met bijzonderheden over onderwijscurricula, buitenschoolse activiteiten, middelen, schoolprocedures.
 • Geplande sessies om te verkennen geestelijke gezondheid en welzijn, over gevoelens, taal, steun van leeftijdsgenoten en expliciete informatie over hoe leerlingen hulp kunnen krijgen als ze die nodig hebben.
 • Zorg ervoor dat er duidelijke communicatiesystemen voor thuisonderwijs zijn. 
 • Voltooi een Iindividueel zorgplan zo snel mogelijk, zodat alle informatie is verzameld en toegankelijk is voor het personeel.
 • Kansen bieden aan vakdocenten om meer te weten te komen over specifieke medische behoeften en een geformaliseerd systeem in te stellen voor de verspreiding van de juiste informatie aan leerkrachten.
 • Wanneer een student opnieuw wordt gediagnosticeerd, verspreid dan snel informatie aan personeel dat dat moet weten. 
 • Zorg voor een duidelijke en effectieve anti-pestbeleid aanwezig zijn en dat de leerlingen het proces begrijpen.

Handige Links

Een veerkrachtig en coping-raamwerk om overgangen naar school te ondersteunen
 Een korte paper gepubliceerd door The British Psychological Society over veerkracht koesteren als onderdeel van de overgang naar het schoolproces. 

Filmhulp op overgang van basis naar middelbare school van Young Minds
https://youngminds.org.uk/resources/school-resources/find-your-feet-transitioning-to-secondary-school/

Informatie en advies voor jongeren die overstappen van school naar universiteit
https://www.studentminds.org.uk/uploads/3/7/8/4/3784584/180813_kbyg_interactive.pdf

Informatie en advies over verhuizen van school naar universiteit voor jongeren met autisme en hun familie. 
https://www.scottishautism.org/services-support/support-families/information-resources/supporting-transition-school-university

Recent onderzoeksmateriaal over primaire - secundaire overgangen
(1) - Overgangen van basisscholen naar middelbare scholen: systematisch literatuuronderzoek - belangrijkste bevindingen 2019
https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/primary-to-secondary-school-transitions-systematic-literature-rev