FINAL wellatschool notext

 Ondersteuning van kinderen met medische
en geestelijke gezondheidsbehoeften op school

 

facebook op instagram tjilpen

 

ONDERSTEUNENDE Siblings

slide6crop

Ondersteunende broers en zussen

Leven met een chronische ziekte kan voor een kind of jongere veel uitdagingen met zich meebrengen. Wat vaak wordt verwaarloosd, is de impact die de ziekte kan hebben op het hele gezin. Broers en zussen van chronisch zieke kinderen hebben zorgvuldige aandacht en actieve ondersteuning nodig, zodat ook zij hun potentieel kunnen ontplooien.

Praktische dingen die schoolpersoneel kan doen om broers en zussen van zieke kinderen actief te ondersteunen:

Schoolwerk beheren

• Houd waar nodig rekening met huiswerkopdrachten. De broer of zus is misschien de hele avond in het ziekenhuis geweest of voelt zich eenvoudigweg te bezorgd of verlangt ernaar zich op de taak toe te leggen.
• Verwacht niet dat broers en zussen de tussenpersoon zijn bij het naar huis sturen van werk of informatie. Sommige broers en zussen hebben misschien een hekel aan deze verantwoordelijkheid, terwijl anderen misschien graag naar schoolboeken gaan.
• Docenten kunnen werkopdrachten en taken per e-mail verzenden of beschikbaar maken via het leerplatform van de school.

Wie kan helpen

• Het schoolpersoneel moet de actieve verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van de ondersteuning die het chronisch zieke kind nodig heeft en niet afhankelijk zijn van de broer of zus om te 'helpen' of over deskundige kennis te beschikken.
• SENDCO's kunnen het bewustzijn van de school over de behoeften van chronisch zieke kinderen en hun broers en zussen vergroten
• Sommige broers en zussen waarderen het misschien om met anderen te praten die dezelfde ervaring meemaken. Neem contact op met de broer of zus als dit nuttig zou zijn en gevoelige broers en zussen in contact met elkaar zou brengen.

Praktisch advies

• Praat met de broer of zus. Vraag hen hoe ze het doen, niet altijd de aandacht vestigen op de zieke broer of zus.
• Wees alert op gedragsveranderingen en handel snel om de oorzaak te achterhalen. Geef indien nodig ondersteuning.
• Vermijd het verzenden van centraal gegenereerde afwezigheidsbrieven, dit kan gezinnen extra stress bezorgen.
• Onderzoek schoolverzuim volgens het schoolprotocol dat gevoelig is voor de extra belasting die een chronisch ziek kind heeft op een gezin. Bespreek hoe de school goede opkomst op school kan ondersteunen.
• Broers en zussen kunnen zich sociaal geïsoleerd voelen als ze niet in staat zijn om buiten school sociale evenementen bij te wonen terwijl ouders/verzorgers voor de zieke broer of zus zorgen. Praat met de familie om te zien of de bredere schoolgemeenschap ondersteuning kan bieden.
• Sommige chronische of acute medische aandoeningen kan resulteren in langdurige ziekenhuisopnames. In veel gevallen blijft één ouder bij het zieke kind in het ziekenhuis. Dit kan van invloed zijn op het emotionele welzijn van de gezonde broer of zus. Praat met gezinnen om erachter te komen welke ondersteuning de school kan bieden in deze uitdagende tijden.