FINAL wellatschool notext

 Ondersteuning van kinderen met medische
en geestelijke gezondheidsbehoeften op school

 

facebook op instagram tjilpen

 

ZELF PIJNIGING

Zelfbeschadiging is wanneer iemand zichzelf expres verwondt of schade toebrengt als een manier om met moeilijke gevoelens om te gaan die zich binnenin opbouwen.

sebastian muller 52-unsplash

ONDERSTEUNENDE STUDENTEN             MEER INFORMATIE

Zelf pijniging

 • Mensen schaden zichzelf omdat ze pijn hebben en proberen het hoofd boven water te houden.
 • Ze kunnen ook proberen aan te tonen dat er iets mis is. Ze moeten serieus worden genomen.
 • Zelfbeschadiging is altijd een teken dat er iets ernstig mis is.
 • Jongeren schaden zichzelf vaak als er een crisis is in een hechte relatie
 • Bekende voorbeelden zijn 'overdosering' (zelfvergiftiging), zichzelf slaan, snijden of verbranden, aan haar trekken of aan de huid plukken, of zelfwurging. 
 • Het kan ook het gebruik van illegale drugs en overmatige hoeveelheden alcohol omvatten. 

Mensen zeggen verschillende dingen over waarom ze zichzelf schade toebrengen

 • Sommigen zeggen dat ze wanhopig zijn over een probleem en niet weten waar ze hulp moeten zoeken.
 • Ze voelen zich gevangen en hulpeloos. Zelfverwonding helpt hen om meer controle te hebben.
 • Sommige mensen praten over gevoelens van woede of spanning die van binnen naar binnen worden gebotteld, totdat ze het gevoel hebben dat ze exploderen.
 • Zelfverwonding helpt om de spanning die ze voelen te verlichten.
 • Gevoelens van schuld of schaamte kunnen ook ondraaglijk worden.
 • Zelfbeschadiging is een manier om zichzelf te straffen.
 • Sommige mensen proberen om te gaan met zeer schokkende ervaringen, zoals trauma of misbruik, door zichzelf ervan te overtuigen dat de schokkende gebeurtenis (sen) nooit hebben plaatsgevonden.
 • Deze mensen lijden soms aan gevoelens van 'gevoelloosheid' of 'dood'.
 • Ze zeggen dat ze zich los van de wereld en hun lichaam voelen, en dat zelfverwonding een manier is om je meer verbonden en levend te voelen.
 • Een deel van de jongeren die zichzelf schade toebrengen, doet dat omdat ze zich zo overstuur en overweldigd voelen door moeilijkheden dat ze hun leven willen beëindigen door zelfmoord te plegen.
 • Vaak wordt de beslissing om zelfmoord te plegen snel gemaakt zonder na te denken.

Symptomen van zelfbeschadiging

 • Veranderingen in het gedrag die aanwezig zijn als de jongere overstuur, teruggetrokken of prikkelbaar is. 
 • Zelfverwonding wordt vaak geheim gehouden, maar er kunnen aanwijzingen zijn, zoals het weigeren om korte mouwen te dragen of te wisselen voor PE / zwemmen 

Hulp voor zelfbeschadiging

 • Praten met iemand die ze vertrouwen
 • Zelfhulpgroep (groep bestaande uit jonge mensen die zichzelf allemaal schaden) 
 • CBT 
 • Psychotherapie 
 • Groepstherapie (geleid door een professional) 

Studenten ondersteunen die zichzelf schaden

jason leung 479251 unsplash

Zelfbeschadiging begrijpen

 • Jongeren schaden zichzelf als een manier om met zeer moeilijke emoties om te gaan. Probeer hun gevoelens van leed te begrijpen. 
 • Luister goed naar wat een jongere zegt, neem niet aan dat je weet hoe ze zich voelen. 
 • Probeer niet-oordelend te zijn bij het omgaan met incidenten van zelfbeschadiging. 
 • Help jonge mensen na te denken over hun zelfverwonding, niet als een schandelijk geheim, maar als een probleem dat moet worden opgelost.

Omgaan met zelfbeschadigend gedrag

 • Vecht niet met iemand wanneer ze op het punt staan ​​zichzelf te schaden - het is beter om weg te lopen en aan te bevelen dat ze erover komen praten in plaats van het te doen.
 • Als ze besluiten zichzelf te beschadigen, praten ze rustig en vragen ze dat ze voor hun onmiddellijke fysieke behoeften zorgen, bijvoorbeeld wonden schoonmaken en aankleden. 
 • Probeer de triggers te begrijpen die individuele jongeren leiden tot zelfbeschadiging.
 • Help hen om meer te weten te komen over zelfbeschadiging en beschikbare hulp door informatie te verstrekken van organisaties zoals Young Minds. 

Schoolbeleid en protocollen

 • Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de zelfbeschadigingprotocollen van de school en het beleid beschermen.

Jongeren die zichzelf schade toebrengen - nieuwe bron voor schoolpersoneel 

https://www.psych.ox.ac.uk/news/young-people-who-self-harm-new-resource-for-school-staff-published

Meer informatie