FINAL wellatschool notext

 Ondersteuning van kinderen met medische
en geestelijke gezondheidsbehoeften op school

 

facebook op instagram tjilpen

 

MEDISCHE BEHOEFTEN BELEID

resource fourcrop

Heb je het medische behoeftenbeleid van je school gezien?

Weet u wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering ervan?

  • Bestuursorganen van onderhouden scholen en academies moeten ervoor zorgen dat de school een beleid ontwikkelt voor de ondersteuning van leerlingen met medische aandoeningen.
  • Dit beleid moet regelmatig worden herzien en toegankelijk zijn voor ouders en schoolpersoneel.
  • Een persoon met een naam moet de verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van het beleid.

De volgende documenten zijn handig bij het opstellen en beoordelen van het beleid voor medische behoeften van uw school: