FINAL wellatschool notext

 Ondersteuning van kinderen met medische
en geestelijke gezondheidsbehoeften op school

 

facebook op instagram tjilpen

 

ONTWIKKELING VAN DE TAALSTOORNISSEN

Developmental language disorder (DLD) wordt erkend als een spraak-, taal- en communicatiebehoefte.

sebastian muller 52-unsplash

ONDERSTEUNENDE STUDENTEN             MEER INFORMATIE

Developmental Language Disorder (DLD)

 • Ontwikkelingsstoornissen in taal beïnvloeden aanzienlijk de sociale interactie van kinderen en de vooruitgang van het onderwijs.
 • In het VK treft dit ongeveer twee kinderen in elk jaar de 1-klas (1)
 • Kinderen met DLD hebben meer kans om problemen te ondervinden met hun leren en om sociale en emotionele problemen te ervaren. (1)
 • Kinderen met DLD lopen een verhoogd risico op andere aandoeningen zoals ADHD, leesstoornissen en motorische stoornissen.
 • Jongeren met DLD hebben ook meer kans dan angst om depressief te zijn dan hun leeftijdsgenoten (2)

Kenmerken van DLD

 • Kinderen zullen het moeilijk vinden om te begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt, vooral als mensen snel praten of als er afleidingen zijn.
 • Moeilijkheden worden niet geassocieerd met gehoorverlies of andere ontwikkelingsstoornissen
 • Het articuleren van gevoelens en ideeën kan moeilijk zijn.
 • Naarmate een kind door de school gaat, houden ze waarschijnlijk een 2-3-jaar voortgangsverschil met leeftijdgenoten aan.
 • Gedragsproblemen kunnen DLD maskeren.

Behandeling voor DLD

 • Vroegtijdige interventie is belangrijk. Het herkennen van de voorwaarde kleuterschool kan resulteren in betere resultaten.
 • Spraak- en taaltherapie is de meest effectieve interventie.
 • Het is belangrijk om ouders en verzorgers aan te moedigen om taal- en gespreksmogelijkheden te ontwikkelen. Individuele en groepstoespraak- en taaltherapieprogramma's zullen helpen de communicatieve vaardigheden te maximaliseren en negatieve gevolgen zoals isolatie helpen verminderen.
 • Spraak- en taaltherapeuten kunnen leraren ondersteunen om ondersteunende strategieën in het curriculum te integreren.

Ondersteuning van studenten met ontwikkelingsstoornis (DLD)

jason leung 479251 unsplash

Classroom-organisatie

 • Plaats een kind met DLD op een plek waar u gemakkelijk uw aandacht kunt trekken, want luisteren en begrijpen kan zwaar werk zijn en een kind kan tijdens de les uitschakelen.
 • Overweeg je plattegrond en groeperingen zodat een kind met DLD met ondersteunende leeftijdsgenoten werkt.
 • Stel het klaslokaal in en plan lessen zodat een kind pauzes kan nemen van het luisteren, omdat dit erg vermoeiend kan zijn.
 • Heb een taak klaar die ze zelfstandig kunnen voltooien in een stille ruimte.

Lesstrategieën

 • Probeer oogcontact te maken en hun naam te gebruiken bij het aanspreken van het kind of de jongere.
 • Gebruik zoveel mogelijk visuele ondersteuning. Deze rijke vorm van communicatie zal veel kinderen in de klas niet alleen helpen met spraak- en taalproblemen.
 • Gebruik zoveel mogelijk zintuigen om nieuwe onderwerpen te leren. Demonstreren, aanraken, ruiken en praten.
 • Maak er een gewoonte van om te controleren op begrip. Dit helpt alle kinderen in de klas. Eén manier is dat een kind herhaalt wat hij of zij in zijn eigen woorden moet doen.
 • Geef kinderen de tijd om de woorden te verwerken en te vinden.

Taal gebruiken

 • Gebruik waar mogelijk korte eenvoudige zinnen en vat samen wat er is gezegd.
 • Als de instructies meerdere stappen omvatten, tel deze dan uit en herhaal indien mogelijk.
 • Koppel nieuwe of hardere woorden aan eenvoudigere, overweeg of u het kunt tekenen of uit kunt voeren.
 • Vragen kunnen een uitdaging zijn voor kinderen met DLD, probeer in plaats daarvan commentaar te geven op wat er wordt gedaan in plaats van het te betwijfelen.
 • Het vinden van woorden kan een uitdaging zijn, dus bied keuzes. Wilt u krijtjes of viltstiften gebruiken?
 • Geef de woorden die nodig zijn voor het beantwoorden van een vraag. In plaats van "Waar speel je tijdens de pauze?" Gebruik, "speelde je op de fietsen of op het klimrek?"

Taalvaardigheden ontwikkelen

 • Voeg nieuwe woorden toe aan korte uitspraken of zinnen die het kind zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: "Max op fiets" reageert met "Ja, Max rijdt op de fiets".
 • Modelgrammatica en syntaxis. Herhaal het juiste formulier in plaats van simpelweg de fout te corrigeren. "I goed to the park" antwoord met "Ja, je ging naar het park"
Referenties
(1) Law, Tomblin, & Zhang, 2008; Norbury et al., (2017). De impact van non-verbale vaardigheid op de prevalentie en klinische presentatie van taalstoornissen: bewijs uit een populatieonderzoek.
(2) Conti-Ramsden, G. & Botting, N. (2008). Emotionele gezondheid bij adolescenten met en zonder voorgeschiedenis van specifieke taalstoornissen (SLI). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49 (5), 516-525.

Meer informatie