FINAL wellatschool notext

 Ondersteuning van kinderen met medische
en geestelijke gezondheidsbehoeften op school

 

facebook op instagram tjilpen

 

  • ZIEKTEBEELDEN

    ZIEKTEBEELDEN

    Informatie en advies over specifieke medische en mentale gezondheidstoestanden

VERWORVEN HERSENBAAR LETSEL

Geschat wordt dat ongeveer 40,000-kinderen in het VK elk jaar een soort hersenletsel lijden.

Meer lezen

ADHD

ADHD wordt gekenmerkt door een reeks gedragingen, waaronder impulsiviteit, concentratieniveaus, tijdbewustzijn en overactiviteit. Studies suggereren dat ADHD in de meeste landen nog steeds relatief onderkend en ondergediagnosticeerd wordt, vooral bij meisjes en oudere kinderen (1).

Meer lezen

allergieën

Een allergische reactie treedt op wanneer het immuunsysteem van het lichaam te lang reageert bij contact met normaal ongevaarlijke stoffen.

Meer lezen

ANGST STOORNISSEN

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychische stoornissen bij kinderen en jongeren. 

Meer lezen

ASTMA

1.1 miljoen kinderen en jongeren in het VK worden momenteel behandeld voor astma. Gemiddeld hebben 3-kinderen in elk klaslokaal in het VK astma.

Meer lezen

AUTISME

Autisme is een spectrumvoorwaarde. Met de juiste ondersteuning kunnen alle kinderen en jongeren met autisme leren en ontwikkelen.

Meer lezen

BIPOLAIRE STOORNIS

Bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door extreme stemmingsveranderingen, met afwisselende perioden van extreem geluk (manie) en extreme droefheid (depressie).

Meer lezen

KANKER

Bij alle soorten kanker beginnen sommige cellen van het lichaam zich te delen zonder te stoppen en zich in de omliggende weefsels te verspreiden.

Meer lezen

CEREBRAL PALSY

Cerebrale parese (CP) is een aandoening die de beweging en spiercontrole van een kind beïnvloedt en die wordt veroorzaakt door een verwonding aan de hersenen vóór, tijdens of na de bevalling.

Meer lezen

CHRONIC FATIGUE SYNDROME / ME

Chronisch vermoeidheidssyndroom / myalgische encefalitis (CVS / ME) komt relatief vaak voor bij kinderen en treft ten minste 1% van de tieners. Het is waarschijnlijk de grootste oorzaak van langdurig verzuim van school.

Meer lezen

GEDRAGSSTOORNIS

Gedragsstoornis wordt gekenmerkt door uitdagend gedrag dat de ontwikkeling van een kind kan beïnvloeden en het vermogen om een ​​normaal leven te leiden kan verstoren.

Meer lezen

TAAISLIJMZIEKTE

Cystic fibrosis (CF) is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte van het VK.

Meer lezen

DEPRESSIE

Depressie is een stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door een aanhoudend laag humeur, het treft tussen 1-3% van de jongeren.

Meer lezen

ONTWIKKELING VAN DE TAALSTOORNISSEN

Developmental language disorder (DLD) wordt erkend als een spraak-, taal- en communicatiebehoefte.

Meer lezen

DIABETES

Type 1-diabetes is de meest voorkomende vorm van diabetes bij kinderen en jongeren in het VK, waarbij 29,000 rondhangt met de aandoening.

Meer lezen

SYNDROOM VAN DOWN

Het syndroom van Down is een levenslange genetische aandoening die de normale fysieke ontwikkeling van een baby beïnvloedt en die lichte tot ernstige leermoeilijkheden veroorzaakt. Het syndroom van Down is ook bekend als trisomie 21.

Meer lezen

DYSLEXIE

Dyslexie is een van de meest voorkomende specifieke leerproblemen (SLD) en treft ongeveer 10% van de bevolking.

Meer lezen

dyspraxie

Dyspraxie is een vorm van ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD) die problemen veroorzaakt met grove en fijne motoriek. Het kan ook invloed hebben op spraak, perceptie en gedachten.  

Meer lezen

EET STOORNISSEN

De meest voorkomende eetstoornissen zijn anorexia nervosa en boulimia nervosa. Eetstoornissen hebben invloed op 7 tot 10 maal meer vrouwen dan mannen.

Meer lezen

ECZEEM

Aangenomen wordt dat eczeem het gevolg is van een hyperactieve reactie van ons immuunsysteem op een irriterend middel.

Meer lezen

EMOTIONEEL GEBASEERDE SCHOOLVERMIJDING

Emotioneel gebaseerde schoolvermijding (EBSA) is wanneer een kind of jongere extreme moeilijkheden ervaart om naar school te gaan.

Meer lezen

EPILEPSIE

Epilepsie is een aandoening waarbij epileptische aanvallen optreden.

Meer lezen

waterhoofd

Hydrocephalus is een opeenhoping van vocht in de hersenen. Dit kan druk uitoefenen op de hersenen en schade veroorzaken. 

Meer lezen

ONTSTEKENDE BOWELZIEKTE

Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, ook bekend als inflammatoire darmziekte of IBD treft meer dan 1 bij 200-mensen in het VK. Dit zijn levenslange omstandigheden. Ongeveer een kwart van de mensen die lijden aan IBD zijn onder 16 wanneer ze worden gediagnosticeerd.

Meer lezen

JUVENILE IDIOPATHISCHE ARTHRITIS (JIA)

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is een aandoening die ongeveer 1 op de 1000 kinderen onder de 16 jaar treft

Meer lezen

NIEROMSTANDIGHEDEN

Sommige kinderen worden geboren met nierfalen terwijl anderen tijdens hun jeugd een nieraandoening krijgen.

Meer lezen

SPIERDYSTROFIE

De spierdystrofieën (MD) zijn een groep erfelijke genetische aandoeningen die de spieren geleidelijk verzwakken, wat leidt tot een toenemende mate van invaliditeit.

Meer lezen

OCD

OCD is een aan angst gerelateerde aandoening en treft mensen van alle leeftijden.

Meer lezen

PSYCHOSE

Psychose treft mensen van alle leeftijden, maar komt vaker voor als mensen de volwassen leeftijd bereiken.

Meer lezen

SELECTIEF MUTISME

Selectief Mutisme is een angststoornis waarbij een persoon niet in staat is om te spreken in bepaalde sociale situaties, zoals op school of mensen die ze niet vaak zien.

Meer lezen

ZELF PIJNIGING

Zelfbeschadiging is wanneer iemand zichzelf expres verwondt of schade toebrengt als een manier om met moeilijke gevoelens om te gaan die zich binnenin opbouwen.

Meer lezen

ZIEKTE CELLENZIEKTE

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedaandoening die wordt veroorzaakt door abnormaal hemoglobine in rode bloedcellen. 

Meer lezen

SPINA BIFIDA

Spina bifida is een aangeboren afwijking die optreedt wanneer de wervelkolom van een baby niet goed ontwikkelt. Het is een levenslange toestand.

Meer lezen

TOURETTE SYNDROOM

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door een combinatie van onwillekeurige geluiden en bewegingen die tics worden genoemd.

Meer lezen

TUBERCULOSE

Tuberculose (TBC) is een bacteriële infectie die vooral de longen treft. Het wordt verspreid door het inademen van kleine druppeltjes van de hoest of het niezen van een geïnfecteerde persoon.

Meer lezen