Kinderen helpen met medische en mentale gezondheidsproblemen Haal het beste uit school

  • VOORWAARDEN

    VOORWAARDEN

    Informatie en advies over specifieke medische en mentale gezondheidstoestanden

VERWORVEN HERSENBAAR LETSEL

Geschat wordt dat ongeveer 40,000-kinderen in het VK elk jaar een soort hersenletsel lijden.

Lees verder

ADHD

ADHD is de meest voorkomende vorm van gedragsstoornis in het VK.

Lees verder

allergieën

Een allergische reactie treedt op wanneer het immuunsysteem van het lichaam te lang reageert bij contact met normaal ongevaarlijke stoffen.

Lees verder

ANGST STOORNISSEN

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychische stoornissen bij kinderen en jongeren.

Lees verder

ASTMA

1.1 miljoen kinderen en jongeren in het VK worden momenteel behandeld voor astma. Gemiddeld hebben 3-kinderen in elk klaslokaal in het VK astma.

Lees verder

AUTISME

Autisme is een spectrumconditie die 1 beïnvloedt in elke 100-kinderen. Jongens zijn 3 tot 4 keer vaker kans op het ontwikkelen van autisme dan meisjes.

Lees verder

BIPOLAIRE STOORNIS

Bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door extreme stemmingsveranderingen, met afwisselende perioden van extreem geluk (manie) en extreme droefheid (depressie).

Lees verder

KANKER

Bij alle soorten kanker beginnen sommige cellen van het lichaam zich te delen zonder te stoppen en zich in de omliggende weefsels te verspreiden.

Lees verder

CEREBRAL PALSY

Cerebrale parese (CP) is een aandoening die de beweging en spiercontrole van een kind beïnvloedt en die wordt veroorzaakt door een verwonding aan de hersenen vóór, tijdens of na de bevalling.

Lees verder

GEDRAGSSTOORNIS

Gedragsstoornis wordt gekenmerkt door uitdagend gedrag dat de ontwikkeling van een kind kan beïnvloeden en het vermogen om een ​​normaal leven te leiden kan verstoren.

Lees verder

TAAISLIJMZIEKTE

Cystic fibrosis (CF) is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte van het VK.

Lees verder

DEPRESSIE

Depressie is een stemmingsstoornis die wordt gekenmerkt door een aanhoudend laag humeur, het treft tussen 1-3% van de jongeren.

Lees verder

ONTWIKKELING VAN DE TAALSTOORNISSEN

Developmental language disorder (DLD) wordt erkend als een spraak-, taal- en communicatiebehoefte.

Lees verder

DIABETES

Type 1-diabetes is de meest voorkomende vorm van diabetes bij kinderen en jongeren in het VK, waarbij 29,000 rondhangt met de aandoening.

Lees verder

SYNDROOM VAN DOWN

Het syndroom van Down is een levenslange genetische aandoening die de normale fysieke ontwikkeling van een baby beïnvloedt en die lichte tot ernstige leermoeilijkheden veroorzaakt. Het syndroom van Down is ook bekend als trisomie 21.

Lees verder

DYSLEXIE

Dyslexie is een van de meest voorkomende specifieke leerproblemen (SLD) en treft ongeveer 10% van de bevolking.

Lees verder

dyspraxie

Dyspraxie is een vorm van ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD) die problemen veroorzaakt met grove en fijne motoriek. Het kan ook invloed hebben op spraak, perceptie en gedachten.

Lees verder

EET STOORNISSEN

De meest voorkomende eetstoornissen zijn anorexia nervosa en boulimia nervosa. Eetstoornissen hebben invloed op 7 tot 10 maal meer vrouwen dan mannen.

Lees verder

ECZEEM

Men denkt dat eczeem het gevolg is van een hyperactieve reactie van ons immuunsysteem op een irriterend middel.

Lees verder

EPILEPSIE

Epilepsie is een aandoening waarbij epileptische aanvallen optreden.

Lees verder

waterhoofd

Hydrocephalus is een opeenhoping van vocht in de hersenen. Dit kan druk uitoefenen op de hersenen en schade veroorzaken.

Lees verder

ONTSTEKENDE BOWELZIEKTE

Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, ook bekend als inflammatoire darmziekte of IBD treft meer dan 1 bij 200-mensen in het VK. Dit zijn levenslange omstandigheden. Ongeveer een kwart van de mensen die lijden aan IBD zijn onder 16 wanneer ze worden gediagnosticeerd.

Lees verder

NIEROMSTANDIGHEDEN

Sommige kinderen worden geboren met nierfalen terwijl anderen tijdens hun jeugd een nieraandoening krijgen.

Lees verder

SPIERDYSTROFIE

De spierdystrofieën (MD) zijn een groep erfelijke genetische aandoeningen die de spieren geleidelijk verzwakken, wat leidt tot een toenemende mate van invaliditeit.

Lees verder

OCD

OCD is een aan angst gerelateerde aandoening en treft mensen van alle leeftijden.

Lees verder

PSYCHOSE

Psychose treft mensen van alle leeftijden, maar komt vaker voor als mensen de volwassen leeftijd bereiken.

Lees verder

SELECTIEF MUTISME

Selectief Mutisme is een angststoornis waarbij een persoon niet in staat is om te spreken in bepaalde sociale situaties, zoals op school of mensen die ze niet vaak zien.

Lees verder

ZELF PIJNIGING

Zelfbeschadiging is wanneer iemand zichzelf expres verwondt of schade toebrengt als een manier om met moeilijke gevoelens om te gaan die zich binnenin opbouwen.

Lees verder

ZIEKTE CELLENZIEKTE

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedaandoening die wordt veroorzaakt door abnormaal hemoglobine in rode bloedcellen.

Lees verder

SPINA BIFIDA

Spina bifida is een aangeboren afwijking die optreedt wanneer de wervelkolom van een baby niet goed ontwikkelt. Het is een levenslange toestand.

Lees verder

TOURETTE SYNDROOM

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door een combinatie van onwillekeurige geluiden en bewegingen die tics worden genoemd.

Lees verder

TUBERCULOSE

Tuberculose (TBC) is een bacteriële infectie die vooral de longen treft. Het wordt verspreid door het inademen van kleine druppeltjes van de hoest of het niezen van een geïnfecteerde persoon.

Lees verder

Contact

Contact
Als u vragen heeft of als u wilt dat wij komen langskomen op uw school / organisatie, neem dan contact met ons op.

Lees verder

Contact houden

Contact houden
Meld je aan voor onze NIEUWSBRIEF en we houden u twee keer per keer op de hoogte van nieuws en informatie.

Lees verder

Volg ons

Volg ons
Doe mee aan het gesprek op onze sociale kanalen.
facebook instagram tjilpen

ons beleid

ons beleid
Hier vindt u ons beleid en onze richtlijnen voor het gebruik van en de interactie met Well at School.

Lees verder