OMGAAN MET PESTEN

verne ho 23882crop

Hoe om te gaan met pesten op school

De afdeling voor onderwijs definieert pesten als:

"Gedrag door een persoon of een groep, meestal herhaald in de loop van de tijd, dat opzettelijk een ander individu of een andere groep pijn doet, zowel fysiek als emotioneel."

Een recente studie (1) laat zien dat adolescenten met een beperking of chronische ziekte meer kans lopen slachtoffer te worden van pesten.

Pesten kan leiden tot angst, depressie, zelfbeschadiging en zelfs zelfmoord. 

Pesten in welke vorm dan ook is onaanvaardbaar en mag nooit worden getolereerd.

Hoe scholen kunnen helpen

  • Neem meldingen van pesten altijd serieus
  • Neem beslissende maatregelen om gevallen van pesten aan te pakken
  • Creëer een positieve, open cultuur voor een goede mentale gezondheid en emotioneel welzijn, om het stigma over geestelijke gezondheid aan te pakken
  • Reageer snel en effectief, anders kunnen kinderen en jongeren andere coping-strategieën ontwikkelen, zoals zelfisolatie of zelfbeschadiging. Dit kan een aanzienlijke verstoring veroorzaken van hun vermogen om contact te houden met school, leren en hun bredere relaties.
  • Wees proactief in het opmerken van veranderingen in het gedrag van jongeren en benader hen om zorg, tijd en ondersteuning te bieden.
  • Slecht gedrag kan een uitdrukking zijn van moeilijkheden of angst. Kijk naar mogelijke oorzaken en niet alleen het gedrag.
  • Luister aandachtig naar kinderen en jonge mensen en probeer te begrijpen wat er met hen gebeurt en hoe ze zich kunnen voelen.
  • Creëer ruimtes voor kinderen en jongeren om te praten over pesten en hoe dit hun welzijn beïnvloedt.
  • Steun de emotionele behoeften van kinderen en jongeren die gepest worden en anderen intimideren - gewoon omgaan met het pestgedrag is niet genoeg!

Handige links

Pesten in de kindertijd en adolescentie: we moeten het beter doen. 

Anti-pest-alliantie
www.anti-bullyingalliance.org.uk/tools-information/schools-and-teachers

Bully Free - Een participatief kunstproject
www.bullyfree.org.uk

Omgaan met pesten op school - GOV.NL
www.gov.uk/bullying-at-school

Childline - Advies over pesten
www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/types-bullying/bullying

Pesten en geestelijke gezondheid: begeleiding voor leerkrachten en andere professionals
www.anti-bullyingalliance.org.uk/sites/default/files/field/attachment/Mental-health-and-bullying-module-FINAL.pdf

Referenties
(1) Sentenac M, et al. Slachtoffers van pesterijen onder studenten met een handicap of chronische ziekte en hun leeftijdsgenoten: een cross-nationale studie tussen Ierland en Frankrijk. J Adol Health online, 2010.
Meer informatie: http://www.disabled-world.com/health/pediatric/disability-bullied.php#ixzz1861xl6F5

Volg ons

Volg ons
Doe mee aan het gesprek
facebook instagram tjilpen

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze  NIEUWSBRIEF