FINAL wellatschool notext

 Ondersteuning van kinderen met medische
en geestelijke gezondheidsbehoeften op school

 

facebook op instagram tjilpen

 

Advies van jonge mensen

jongeren 2

Paradoxaal genoeg is een van de beste manieren waarop scholen kinderen en jongeren met medische en mentale gezondheidstoestanden kunnen helpen, luisteren naar wat ze te zeggen hebben!

Jonge mensen weten wat nuttig is en wat niet helpt. Ze zijn ook creatief en inspirerend in het vinden van oplossingen. Bovendien merken scholen dat wanneer zij samenwerken met jongeren om hun uitdagingen te overwinnen, de school een positievere plaats wordt voor al hun leerlingen en studenten, niet alleen voor degenen die een fysieke of mentale ziekte heeft.

Hier zijn enkele tips van jonge mensen:

Wat helpt (en wat niet!)

Wat is niet nuttig:

 1. Als leerlingen of studenten in de klas achterop komen met de leerstof en moeite hebben om hun huiswerk te maken, levert het serieuze problemen op. Vaak kunnen ze zichzelf niet simpelweg motiveren door te zeggen "probeer harder te werken" of "wees meer gefocust".
 2. Voor sommige leerlingen en studenten is het niet altijd nuttig om hen te blijven vragen hoe ze zich voelen. Neem in plaats daarvan de tijd om te bekijken hoe de schoolzaken gaan voor deze leerling of student.
 3. Ga er niet vanuit dat een zieke leerling of student iets niet kan doen alleen vanwege hun fysieke of mentale ziekte. Vraag aan de zieke leerling of student zelf wat ze willen en kunnen; een eenvoudige aanpassing is misschien alles wat ze nodig hebben.

Wat is nuttig:

 1. Bespreek op school periodiek de situatie van de zieke leerling of student. Vraag zieke leerlingen en studenten, die zich er prettig bij voelen, om iets te vertellen over hun eigen fysieke of mentale gezondheidstoestand.
 2. Laat zieke leerlingen en studenten zelf bepalen hoeveel ze willen delen met hun docenten.
 3. Bied de zieke leerlingen en studenten de mogelijkheid om zonder overleg de les te verlaten en laat ze dicht bij de deur zitten, zodat ze discreet kunnen vertrekken als de situatie dat vraagt.
 4. Sta zieke leerlingen en studenten toe om een ​​hoofdtelefoon te gebruiken die het geluid verlaagt, om omgevingsgeluiden te verminderen.
 5. Zorg dat de zieke leerling of student zich comfortabel voelt bij extra tijd voor toetsen of een aangepast schoolplan.
 6. Beperk de druk op examens en toetsen en bied hulp waar nodig.
 7. Laat de zieke leerling of student zelf een medewerker op school uitkiezen die hij/zij prettig vindt, zodat die iemand heeft om mee te praten als dat nodig is.

Ervaringen van studenten

 • Mijn school was niet erg op de hoogte ...

  De school waar ik vroeger naar toe ging, was niet erg op de hoogte van psychische problemen, ondanks het feit dat dit steeds vaker voorkomt bij jongeren en volwassenen. Er was weinig tot geen steun, geen onderwijs rond het onderwerp en een stigma onder zowel docenten als studenten jegens degenen die zich in moeilijke situaties bevonden, waardoor de toch al moeilijke sociale omgeving nog uitdagender werd. Zoals je je kunt voorstellen, heeft dit niets bijgedragen aan onze geestelijke gezondheid.

  Er was een counselor op de school, maar in veel situaties hielden ze vaak niet het niveau van vertrouwelijkheid of gevoeligheid aan, waardoor de leerlingen wisten dat er iets mis was, maar het was niet belangrijk genoeg om iets te veranderen, waardoor ze voelen zich geïsoleerd en verergeren vaak de situatie.

  Studenten moesten zwijgend lijden, denkende dat niemand het kon begrijpen, een benadering die op zijn zachtst gezegd achterhaald is. De weinigen die naar CAHMS werden verwezen, werden dit gedaan zonder de nodige urgentie of empathie, wat leidde tot wachttijden van minimaal 3 maanden.

  Het minste wat ze hadden moeten doen, werd die studenten gedurende die wachttijd met zorg en ondersteuning behandeld, in plaats van hen te dwingen door te gaan met examens en huiswerk, op te stapelen onder druk, ondanks hun problemen met geestelijke gezondheid of thuissituaties.

  Student F
 • Mijn school was heel bewust ...

  De school die ik het laatst bezocht, was buitengewoon bewust van de geestelijke gezondheid, hield elke week bewustweken, had mensen die zich er prettig bij voelden lezingen over hun eigen geestelijke gezondheid, en het belangrijkste was dat ze twee raadgevers hadden die je op elk moment kon zien en twee psychologen van een externe organisatie die je kon zien zoals vereist.

  Mijn hoofd van het jaar was uitermate inschikkelijk en nam de tijd om me elke ochtend te ontmoeten om te kijken hoe het met me ging. Ik kreeg toestemming om lessen te verlaten wanneer dat nodig was, kreeg een kaart waarmee ik leraren kon laten zien zonder dat ik hoefde te spreken, waardoor ik zonder gedoe kon vertrekken. Ik zou naar een rustige plek gaan, of naar het gezondheidscentrum, zodat ik kon kalmeren.

  Mijn leraren kregen alleen zoveel te horen als ik afgesproken had dat ze verteld konden worden en sommigen zorgden er zelfs voor dat ik bij de deur kon blijven zitten. Ik had maar heel weinig gelegenheden toen ze me vertelden dat ik niet op reis kon gaan omdat ik een risico was. Ik mocht mijn koptelefoon en telefoon in de gangen gebruiken, ik ontmoette mijn psycholoog een keer per week gedurende anderhalf uur. Uiteindelijk was het een moeilijke vriendschap die de reden was dat ik er niet bij kon zijn.

  Ik werd ongeveer een maand na het uitvallen naar CAHMS verwezen en ik werd tweemaal gescreend, en ik kreeg bètablokkers om de fysieke effecten te beheren. Maar zelfs na de screening kreeg ik een minimum van drie maanden om een ​​psychiater te bezoeken, maar nadat mijn toekomst op de school als onzeker was vastgesteld, zeiden ze dat ik nog een CAHMS-dienst moest zien, die de wachttijd verlengde. Weken doorgebracht alleen thuis eisten zijn tol en nu kijk ik naar nieuwe hogescholen, één in het bijzonder is tot dusverre buitengewoon ondersteunend geweest, dus ik hoop CAHMS te blijven zien en mijn geestelijke gezondheid op een positieve manier te blijven beheren.

  Student I
 • De verantwoordelijkheid van een school ...

  Ik geloof dat een van de meest fundamentele principes voor scholen om te begrijpen is dat als studenten achterlopen in de klas en moeite hebben om huiswerk te maken, het soms buiten hun controle is en studenten niet eenvoudigweg kunnen motiveren om "harder te proberen" of "te zijn" meer gefocust ".

  Ik geloof dat het een schoolverantwoordelijkheid is om de jongere zich zo comfortabel mogelijk te laten voelen door verlengde deadlines, minder druk op examens / klassentests en door ondersteuning te bieden aan deze personen.

  Wat ik bijzonder nuttig vond op scholen, was het niveau van begrip dat ze begrepen en praktische benaderingen die ze namen om een ​​aangenamere schoolervaring te garanderen. Dit omvatte de mogelijkheid om onderwerpen te laten vallen waar ik echt mee worstelde en waar ik niet van genoot.

  Student X

Kennisbank

Ervaring van kinderen en jongeren die worden opgevangen in de geestelijke gezondheidszorg, leerstoornissen en autisme in een klinische setting

Het National Institute of Health Research heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ervaring van jonge mensen met de zorg in een reeks intramurale instellingen. Samenvattend stelt het rapport: "We identificeerden vier brede thema's: de kwaliteit van de relaties tussen jongeren, hun ouders/verzorgers en personeel, de mate van normaliteit van de ervaring, het gebruik van restrictieve praktijken en goede klinische resultaten. De vier hangen met elkaar samen; een jongere is waarschijnlijk niet het gevoel hebben dat ze een goede ervaring met de zorg hebben gehad, tenzij alle factoren aanwezig zijn."

U kunt het volledige rapport hier lezen:
www.evidence.nihr.ac.uk/themedreview/children-young-people-mental-health-learning-disability-autism-inpatient-settings/?utm_source=social&utm_medium=evidence&utm_campaign=cyp

Young People's Mental Health Research (feb 2020) In opdracht van Healthwatch England
Recent onderzoek om meer inzicht te krijgen in de dienstverlening in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (met de nadruk op crises in de geestelijke gezondheidszorg) om te bekijken wat werkt, wat niet werkt en welke aanvullende diensten nuttig zouden zijn.