FINAL wellatschool notext

 Ondersteuning van kinderen met medische
en geestelijke gezondheidsbehoeften op school

 

facebook op instagram tjilpen

 

ADVIES VOOR OUDERS / VERZORGERS

ouders

Hoe u de ondersteuning krijgt die uw kind nodig heeft wanneer hij/zij op school is.

Praten met de school van uw kind

School speelt een belangrijke rol in het leven van de meeste kinderen en jonge mensen. School is de plaats waar kinderen vriendschappen sluiten, leren om deel uit te maken van een sociale groep en natuurlijk een opleiding volgen die uiteindelijk zal leiden tot kwalificaties en vaardigheden voor werk op latere leeftijd.

Verstoring van school vanwege acute of chronische ziekte kan een belangrijke invloed hebben op de sociale, emotionele en educatieve ontwikkeling van leerlingen of studenten.

Scholen hebben de plicht de continuïteit van het onderwijs te ondersteunen als een leerling of student zich in het ziekenhuis bevindt of niet in staat is om terug naar school te gaan na een ziekenhuisopname.

Een medische of psychische aandoening kan frequente korte afwezigheden veroorzaken of momenten waarop deeltijdse aanwezigheid het meest is dat studenten aankunnen. Wat de aard van de verstoring ook is, het is van vitaal belang dat scholen er alles aan doen om een ​​kind of jongere de best mogelijke kans te geven om verder te studeren. 

Als ouder of verzorger kunt u helpen door met de school van uw kind te praten.

  • In onderling overleg tussen school en ouders wordt bekeken welke onderwijsondersteuning de zieke leerling of student nodig heeft. Ten tijde van de ziekte en het herstel. De kosteloze proffesionele hulp van de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) bij dit overleg is beschikbaar. Individueel zorgplan.
  • Zorg ervoor dat de school uw kind op de hoogte stelt van schoolnieuws en -evenementen. Zieke leerlingen of studenten willen graag weten wat er aan de hand is op school, ook als ze er niet bij kunnen zijn.

De steun krijgen die uw kind nodig heeft

Weten wie u kan helpen om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te krijgen, kan een uitdaging lijken. Het is goed om met iemand op school te praten, zodat u informatie over de aandoening en over het behandelingsregime van uw kind kunt doorgeven, zodat schoolpersoneel zich bewust kan zijn van specifieke zorg of vereisten. U en uw kind zullen het beste weten wat nuttig is.

  • Een goede plek om te beginnen is door te praten met de intern begeleider of zorgcoördinatie. SENDCO Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een individueel zorgplan en voor het informeren van schoolpersoneel over specifieke behoeften en eventuele aanpassingen aan de schoolgang.
  • Sommige ziekenhuizen hebben gespecialiseerd personeel in dienst Wie is wie die kan door schoolpersoneel benaderd worden, om hen te helpen de behoeften te begrijpen van kinderen en jongeren die leven met specifieke medische aandoeningen. Vraag naar deze dienst voordat u het ziekenhuis verlaat of op een polikliniek.
  • Goede communicatie is essentieel om iedereen op de hoogte te houden van veranderingen in behandelingen en schoolvereisten. Het instellen van één casemanager is vaak nuttig. Dit zou de leerlingbegeleider op school kunnen zijn of een ander aangewezen personeelslid. SENDCO Spreek af wie de casemanager is bij het opstellen van een Individueel zorgplan.

Waar kunt u als ouder hulp en steun voor uzelf krijgen?

Goede doelen en organisaties die informatie en advies bieden aan ouders / verzorgers

Opkikker, MakeAWish, CliniClowns, Villa Pardoes

Young Minds, een toonaangevende liefdadigheidsorganisatie op het gebied van geestelijke gezondheid, voert een a Ouders Hulplijn advies geven aan ouders en verzorgers die zich zorgen maken over een kind of jongere jonger dan 25 jaar. Ze bieden ook meer algemeen advies voor ouders.


Ondersteuning krijgen voor passend onderwijs bij ziekte en/ of handicap

IPSEA (advies over speciaal ouderlijk onderwijs voor ouders)

Voor informatie over passend onderwijs, zie: www.passendonderwijs.nl advies voor ouders en verzorgers ook voor kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften en handicaps